WBL-Consulting

Tietoja

Tietoja


Suomen Liiketoimintakaupat

Olemme yritysvälitystoimisto joka toimii koko suomen alueella.


Jäsenenä- Suomen Yrittäjät

Jäsenenä- Veronmaksajain Keskusliitto ry

Jäsenenä- Liikkeenjohdon Konsultit ryMonessa asiassa yrittäjä pärjää loistavasti yksin, mutta yrityskaupassa asiantuntija-avusta kieltäytyminen on todellista riskinottoa.

Kuuluuko sinun yrityksesi noin 75 000 yrityksen joukkoon, joka tulisi myydä. Älä mieti vaan toimi ja pyydä tarjous välityksestä !

Miksi  Suomen Liiketoimintakaupat välittäjäksi?

  1. Kokemus
  2. Liiketoimintojen tuntemus
  3. Lisäarvo
  4. Markkinointi
  5. Kaupan asiakirjat
  6. Referenssit
  7. Luotettavuus 
  8. WBL Group Oy Ltd täytti  25 vuotta vuonna 2017  

Katso linkit:

https://www.fonecta.fi/profiili/Turku/907814/Suome...

http://www.ykkosyritykset.fi/yritys/915/

http://www.ljk.fi/


17.4.2018

GDPR - tietosuoja
Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
WBL Group Oy Ltd
Yhteystiedot:
Aurorankatu 26 B 52
20320 Turku
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
WBL Group Oy Ltd / Vesa Leppänen
Aurorankatu 26 B 52
20320 Turku
0400538862
vesa.leppanen@wbl.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
WBL Group Oy Ltd / Vesa Leppänen
Aurorankatu 26 B 52
20320 Turku
0400538862
vesa.leppanen@wbl.fi
2. Rekisteröidyt
asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat tms.
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
-Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella -Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
- asiakassuhteen hoitaminen
- palveluistamme kertominen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
- nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
Asiakastiedot
- tiedot tilatuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@wbl.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Toimitettavien tietojen sisältämät tiedot ovat vain yksityisesti ylläpidettyjä tietolähteitä.
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
-asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jos ette luovuta tietoja:
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin WBL Group Oy Ltd:n ulkopuolelle.

Yritys WBL Group Oy Ltd on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
8. Käsittelyn kesto
Tietoa säilytetään, ja käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet.
- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelee Vesa Leppänen.
Jos ulkoistatamme henkilötietojen käsittelyä, tällaisia voivat olla esim. tilitoimisto tai IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


Domainit:

liiketoimintakaupat.fi ; suomenyritysvalitys.fi ; ravintolanmyynti.fi ; wbl.fi


MYYTYJÄ:

PIELAVESI

Helmikuu 2018

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Pielavedellä toimiva tavaraliike sekä kirjakauppa Kirjakulma vaihtoi omistajaa. Kirjakulma Pirjo Lipponen Oy myi liiketoimintakauppana koko toiminnan perustetulle yhtiölle Kirjakulma Tmi Paula Mensonen. Palvelut siis jatkuu paikkakunnalla tehokkaasti ja palvelevasti. 

KOKEMÄKI

Elokuu- Marraskuu 2017

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Kokemäellä toimiva kivialan liike Kivihuolto Nykänen Ay myi liiketoimintakauppana toimitilansa sekä liiketoimintansa kokonaisuudessaan ostajalle Tmi M. Naukkarinen. Eli pitkään ja luotettavasi toiminutta erikoispalvelua toimittaa jatkossa Marko Naukkarinen. Myyjä toimii edelleen neuvonantajana toiminnassa.

VALKEAKOSKI

Toukokuu-Elokuu 2017

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Valkeakoskella toimiva valaisin-, ja sähköasennusliikkeen Valkeakosken Toleva Oy Sähköliikkeen koko osakekanta vaihtoi omistajaa. Osakekannan osti Jari Leino.

EURA

Toukokuu-Elokuu 2017

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun SEO-Huoltoasema Euran Kiukaisissa myytiin KKR infratek Ky:lle ja liiketoiminta luovutettiin uudelle yrittäjälle 1.8.2017. Uuden yrittäjän tavoite on kehittää asemaa ja palvella asiakkaita vieläkin monipuolisemmin.

TURKU

Tammikuu 2017

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun lounaskahvilana toimineen kahvilan liiketoiminta luovutettiin uudelle yrittäjlle.

OULU

Marraskuu 2016

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Oulussa sijaitseva Autoasi korjaamoketjuun kuuluvan LAPkaaran liiketoiminta myytiin. LAPkaara Oy:n korjaamon liiketoiminta luovutettiin liiketoiminnan ostajalle S&A Kankaala Oy:lle, joka jatkaa samaa liiketoimintaa ilman keskeytyksiä.

PIEKSÄMÄKI

Elokuu 2016.

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Paperi- ja Kirjakauppa Pieksän Kirjan liiketoiminta myytiin uudelle yrittäjälle ja hänen yritykselleen  JS Kirjapalvelut Oy:lle. 

ESPOO

Huhtikuu 2016

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Espoolaisen Lvi-alan yrityksen Lvi-Option liiketoiminta myytiin ja luovutettiin ostajalle, joka jatkaa samaa liiketoimintaa ilman keskeytyksiä.

UUSIMAA

Maaliskuu 2016

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun yhteistyössä lakitoimiston kanssa myytiin konkurssipesän kalustoa Etelä-Suomessa.

LAITILA

Helmikuu 2016

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Eurassa kuljetinrullia valmistaneen Blue Steel Oy:n liiketoiminta myytiin Laitilalaiselle Mivepa Oy:lle. Mivepa Oy on 2006 perustettu teollisuuden kunnossapitoon ja huoltoon erikoistunut yhtiö joka laajentaa toimintaansa nyt myös kuljetinrullien valmistukseen.

HELSINKI

Helmikuu 2016

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Tuontiliike Ukkonen Oy Ltd:n Liiketoiminta luovutettiin ostajalle Ukkonen LN Import Oy:lle. Yrittäjä Eero Ukkonen jää eläkkeelle ja toimintaa jatkaa aikaisemmin mm. Pekingin JOT Automation Oy:n toimitusjohtajana toiminut Matti Leirimaa yrityksellään.

ETELÄ-POHJANMAA

Tammikuu 2016

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan konekorjaamon liiketoiminta luovutettiin ostajalle.

KUOPIO

Joulukuu 2015

WBL-Consulting toimi kaupan välittäjänä ja toteuttajana kun Kuopiossa kauppakeskus Kolmisopessa toimiva ruokaravintola Cafe Maria sai uudet yrittäjät. Liiketoiminnan osti Ravintola Hyvä Huomen Oy, joka jatkaa ravintolatoimintaa. Myyjäyhtiö Beodos Oy jatkaa omaa ydinliiketoimintaansa Hotelli Isovalkeisessa, jossa juuri tehtiin uudistuksia.

AIKAISEMPIA MYYTYJÄ:

Ennen joulukuuta 2015 myytyjä: Liikenneasema, Kuopio; Tukkuliike, Hki; Hyvinvointilaitos, Nurmijärvi;Ravintola-laiva, Kotka; Teollisuuden huoltoyrityksen osakekantaa, Lohja;  Erikoispuusepänliike, Tku; Ruokaravintola, Tku; Pub-Ravintola, Tku, Hautaustoimisto, Pirkanmaa ym.